×

Viadukt Peračica - jug

Most na gorenjski hitri cesti je bil zgrajen med leti 1963 in 1966 kot sovprežna konstrukcija. Pri gradnji odseka avtoceste na odseku Peračica - Podtabor je bil najprej dograjen levosmerni viadukt (dokončan 2008), desnosmerni viadukt (stari objekt), pa je bilo treba zaradi dotrajanosti zgraditi na novo in je bil dokončan leta 2011. Viadukt je zgrajen po principu prostokonzolne gradnje, višina najvišjega stebra je 56 metrov, dolžina mostu pa 378 oz. 367 metrov. Obenem z viaduktom Peračica sta nastala tudi viadukta Lešnica (dolžina 189 metrov) in Ljubno (dolžina 320 metrov) ter predor Ljubno.

Tip projekta
Avtocestni viadukt
Lokacija
Brezje, Slovenija
Leto
2011
Stanje
Dokončan
Storitve Ponting
Idejna zasnova / novelacija projekta za gradbeno dovoljenje / Projekt za izvedbo
Dolžina
370 metrov
Maks. razpon
110 metrov
Razponi
75.0 + 110.0 + 110.0 + 75.0 = 370.0 m
Višina stebrov
Do 55 metrov
Širina
14,8 metra
Temeljenje
Globoko temeljenje na vodnjakih premera 10 m in globine do 21 m
Konstrukcija
Prednapeta betonska konstrukcija
Tehnologija
Prostokonzolna gradnja
Naročnik
DARS d.d.
Izvajalec
Primorje d.d., Slovenija