×

Ponting smo skupina projektantov mostov, raziskovalcev in izumiteljev. Z vsakim mostom posebej želimo ustvariti trajen pozitiven učinek na skupnost.

Ponting sta leta 1990 ustanovila Viktor Markelj in Marjan Pipenbaher. Izkušeni strokovnjaki ob pomoči sodobne računalniške tehnologije izdelujejo načrte, analize in projektantske predračune za gradnjo novih, kot tudi za rekonstrukcijo in sanacijo starejših oziroma poškodovanih, premostitvenih objektov vseh vrst.
Ponting inženirski biro d.o.o. je podjetje, kjer se ukvarjamo s projektiranjem zahtevnih inženirskih objektov in konstrukcij, predvsem vseh vrst premostitvenih objektov (viadukti, mostovi, nadvozi, podvozi,…). Ob projektiranju preučujemo tudi posebne postopke gradnje premostitvenih objektov, kot so prosto-konzolna gradnja, postopno narivanje, gradnja po poljih, segmentna gradnja itd. in smo tudi pravi naslov, ko gre za projektiranje objektov in konstrukcij pod zemljo in vodo (specialna temeljenja, galerije, tuneli, portali, …). Ukvarjamo se tudi s presojo stabilnosti objektov ter s statičnimi in dinamičnimi preračuni zahtevnejših objektov in konstrukcij na področju nizkih in visokih gradenj.

Ponting inženirski biro d.o.o. tako združuje strokovno znanje, večletne izkušnje, kreativnost, predanost delu, najnovejše računalniške tehnologije, profesionalnost, razvoj gradbenih tehnologij, najnovejša teoretična spoznanja ter praktično znanje in izkušnje, tako da investitorjem in izvajalcem zagotavljamo tehnično usklajeno, znanstveno raziskano in ekonomično upravičeno izvedbo projektov.

naslov

Ponting inženirski biro d.o.o., Strossmayerjeva 28, 2000 Maribor, Slovenija
Tel: 02 234 40 60 (61)
Email: ponting@ponting.si

banka

TRR: IBAN SI56 0451 5000 0518 197 (NKBM)
ID za DDV.: SI 90414411
Matična št.: 5303516000


zaposleni

dr. Viktor Markelj
dr. Viktor Markelj
Partner/direktor
Pooblaščeni inženir/vodja projektov
viktor.markelj(at)ponting.si
02 234 40 60
dr. h. c. Marjan Pipenbaher
dr. h. c. Marjan Pipenbaher
Partner/direktor
Pooblaščeni inženir/vodja projektov
marjan.pipenbaher(at)ponting.si
02 234 40 61
Dušan Rožič
Dušan Rožič
Pooblaščeni inženir/vodja projektov
dusan.rozic(at)ponting.si
02 234 40 64
Miran Štern
Miran Štern
Pooblaščeni inženir/vodja projektov
miran.stern(at)ponting.si
02 805 52 52
Tomaž Weingerl
Tomaž Weingerl
Pooblaščeni inženir/vodja projektov
tomaz.weingerl(at)ponting.si
02 234 40 62
Rok Mlakar
Rok Mlakar
Pooblaščeni inženir/vodja projektov
rok.mlakar(at)ponting.si
02 234 40 65
Jernej Maher
Jernej Maher
Pooblaščeni inženir/vodja projektov
jernej.maher(at)ponting.si
02 234 40 63
Matjaž Štuhec
Matjaž Štuhec
Pooblaščeni inženir/odgovorni projektant
matjaz.stuhec(at)ponting.si
02 805 52 55
Miha Marinič
Miha Marinič
Odgovorni projektant
miha.marinic(at)ponting.si
02 234 40 63
Simon Sever
Simon Sever
Odgovorni projektant
simon.sever(at)ponting.si
02 234 40 65
Irena Košti Vuherer
Irena Košti Vuherer
Projektant
irena.kosti(at)ponting.si
02 234 40 65
Petra Podgoršek
Petra Podgoršek
Gradbeni tehnik/Projektant
petra.podgorsek(at)ponting.si
02 805 52 55
Urban Hribernik
Urban Hribernik
Projektant sodelavec
urban.hribernik(at)ponting.si
02 234 40 66
Mihael Malačič
Mihael Malačič
Projektant sodelavec
mihael.malacic(at)ponting.si
02 234 40 62
Angel Machevski
Angel Machevski
Projektant sodelavec
angel.machevski(at)ponting.si
02 234 40 64

nagrade

Plečnikova medalja 2024 v kategoriji javnega prostora - Ljubljana, Slovenija, 2024 - Most za pešce in kolesarje Irča vas
Nagrada Zlati svinčnik za odlično izvedbo 2023 Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) – Nova Gorica, Slovenija, 2023 - Most za pešce in kolesarje Irča vas
Nagrada Kolos za izjemne dosežke v stroki – Opatija, Hrvaška, 2022 - Most na Pelješac
Nagrada Jožefa Mraka – Ljubljana, Slovenija, 2019 - Most na Pelješac
Listina Slovenske Bistrice – Slovenska Bistrica, Slovenija, 2019 - Listina Slovenske Bistrice za dr. Viktorja Marklja in Marjana Pipenbaherja
Nagrada poljskega ministrstva za investicije in razvoj – Gdansk, Poljska, 2019 - Dvižni most za pešce v Gdansku
Nagrada mesta Gdansk – Gdansk, Poljska, 2018 - Dvižni most za pešce v Gdansku
Nagrada IZS 2015 – Ljubljana, Slovenija, 2015 - Viadukt Grobelno
Nagrada WEF IEA 2012 – Ljubljana, Slovenija, 2012 - Most čez Savo v Beogradu - Ada
Nagrada IZ Srbije 2012 – Beograd, Srbija, 2012 - Most čez Savo v Beogradu - Ada
Nagrada DAB – Beograd, Srbija, 2012 - Most čez Savo v Beogradu - Ada
Priznanje Footbridge 2011 – Vroclav, Poljska, 2011 - Mariničev most
Mestni pečat Maribora – Maribor, Slovenija, 2009 - Studenška brv
Priznanje OJK pri GZS 2009 – Ljubljana, Slovenija, 2009 - Studenška brv
Nagrada Footbridge 2008 – Porto, Portugalska, 2008 - Studenška brv
Nagrada IZS 2007 – Ljubljana, Slovenija, 2008 - Puhov most čez Dravo na Ptuju
Nagrada IZS 2004 – Ljubljana, Slovenija, 2004 - Most čez Muro
Zlata plaketa 2004 – Maribor, Slovenija, 2004 - Zlata plaketa Marjanu Pipenbaherju in Viktorju Markelju
Nagrada OJK pri GZS 1999 – Ljubljana, Slovenija, 1999 - Most za pešce na Ptuju
Evropska nagrada za jeklene konstrukcije, ECCS (European Convention for Constructional Steelwork) - London, Anglija, 1999 - Most za pešce na Ptuju


publikacije

WEINGERL T. - Sanacija pokritega vkopa Malečnik po požaru - fotoreportaža. September 2023, Gradbeni vestnik, 225-228. - Pokriti vkop Malečnik
WEINGERL T., PIPENBAHER M., GOTOVČEVIĆ T., FILIPIČ A. - Prvi most, grajen po tehnologiji nateznega traku v Sloveniji. September 2023, Gradbeni vestnik, 206-216. - Most za pešce in kolesarje Irča vas
MARKELJ V. - Gradnja železniškega viadukta Pesnica - fotoreportaža. Avgust 2023, Gradbeni vestnik, 201-204. - Železniški viadukt Pesnica
MLAKAR R. - Gradnja razglednega stolpa Kristal v Rogaški Slatini - fotoreportaža. Maj 2023, Gradbeni vestnik, 128-132. - Razgledni stolp Kristal
PONTING, PIPENBAHER INŽENIRJI, MALNAR D. - Gradnja mostu za pešce in kolesarje v Irči vasi - fotoreportaža. Marec 2023, Gradbeni vestnik, 72-76. - Most za pešce in kolesarje Irča vas
MALNAR D. - Gradnja brvi Loka-Kandija - fotoreportaža. November 2022, Gradbeni vestnik, 297-300. - Brv za pešce in kolesarje Loka-Kandija preko reke Krke
MLAKAR R., MARKELJ V. - Nadhod Sonce v Rogaški Slatini. Oktober 2022, Zbornik 43. zborovanja SDGK, 53-62. - Nadhod Sonce v Rogaški Slatini
MAHER J., MARKELJ V. - Analiza železniškega viadukta Pesnica. Oktober 2022, Zbornik 43. zborovanja SDGK, 33-42. - Železniški viadukt Pesnica
MARKELJ V. - Železniški viadukt Pesnica - od koncepta do izgradnje. Oktober 2022, Zbornik 43. zborovanja SDGK, 23-32. - Železniški viadukt Pesnica
MLAKAR R. - Nadhod Sonce v Rogaški Slatini - fotoreportaža. September 2022, Gradbeni vestnik, 243-247. - Nadhod Sonce v Rogaški Slatini
ŽABEC K. - Most Pelješac / Pelješac Bridge. Monografija, Hanza media, Zagreb, julij 2022 - Most na Pelješac
MLAKAR R., MARKELJ V. - Dvižni most na otok Ołowianka v Gdansku - Most, ki naredi razliko. Footbridge Madrid 2020. - Dvižni most za pešce v Gdansku
PIPENBAHER M. - Gradnja mostu Pelješac. Oktober 2021, Zbornik 42. zborovanja SDGK, 1-19. - Most na Pelješac
MARKELJ V., BOBERA D., BRKOVIĆ S. - Most Ada Huja. Oktober 2021, Zbornik 42. zborovanja SDGK, 81-90. - Most Ada Huja
MAHER J., MARKELJ V., MLAKAR R. - Most čez Savinjo v Laškem. Oktober 2021, Zbornik 42. zborovanja SDGK, 91-100. - Most čez Savinjo v Laškem
SUHADOLNIK G., BENO. A. - Finance Manager. Petek, 2. junija 2021, št. 126. Intervju: Viktor Markelj, Ponting - Revija Finance Manager
MLAKAR R., MARKELJ V., MAHER J. - Projekt mostu čez mejno reko Muro v Ceršaku. Januar 2020, Gradbeni vestnik, 14-19. - Most Ceršak
HUMAR G. - Most, ki bi moral biti skoraj neviden. Gradbeni vestnik, junij 2019, 138-139. - Dvižni most za pešce v Gdansku
HUMAR G. - An almost invisible bridge. Ljubljana, Sinfo, March-April 2019 - Dvižni most za pešce v Gdansku
OBČINA ROGAŠKA SLATINA - Odločitev o izidu projektnega natečaja - Razgledni stolp Kristal
PIPENBAHER M. - Projektiranje i analiza mosta Pelješac. December 2018, Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru. - Most na Pelješac
ORCHOLSKA K. - Sustainable Urban Mobility Plan for Gdansk 2030. 2018 - Dvižni most za pešce v Gdansku
MLAKAR R., MARKELJ V. - Dvižni most v Gdansku (Poljska) - projekt in izvedba. Maj 2018, Gradbeni vestnik, 98-104. - Dvižni most za pešce v Gdansku
WOLODZKO D. - Najlepsze realizacje architektoniczne Gdanska wybrane. 2018, 9, Herold Gdański, 10. - Dvižni most za pešce v Gdansku
MLAKAR R., MARKELJ V., ROŽIČ D. - Draw footbridge over Motlawa river in Gdansk, Winning competition design. Footbridge conference 2014. - Dvižni most za pešce v Gdansku
ROŽIČ D., MARKELJ V. - Beton v mostogradnji na primeru viadukta v Grobelnem. Strokovni posvet beton Maribor 2017, 78-89. - Viadukt Grobelno
MARKELJ V., GABRIJELČIČ P. - Footbridge in the old centre of Ljubljana or how thin can bridge be. Structurae International footbridge conference 2017, 228-229. - Ribja brv
Footbridge: Wherever You Go. 2016 03. Beijing, World Architecture (Monthly), 50, 51. - Mariničev most
REICHENBERG B. - Zgodbe s severovzhoda. 2016, Založba Pivec, 104-111. - Most čez Savo v Beogradu - Ada
BARNABEU LARENA. A., MARKELJ V., CIPOT G., BARNABEU LARENA J. - Dynamic Response and ontrol of Vibrations in Four Medium Span Steel Footbridges. Structural Engineering International SEI, 2016, 3, 260-267. - Studenška brv
BARNABEU LARENA. A., MARKELJ V., CIPOT G., BARNABEU LARENA J. - Dynamic Response and ontrol of Vibrations in Four Medium Span Steel Footbridges. Structural Engineering International SEI, 2016, 3, 260-267. - Ribja brv
NADILO B. - Novi ovješeni most u Beogradu: Dojmljiva, ali skupa gradjevina. Zagreb, Gradjevinar 65, 273-281, 3, 2013 - Most čez Savo v Beogradu - Ada
ČEFERIN P. - Most s razlikom / Bridge with a Difference. Zagreb, ORIS 76, 2012. - Most čez Savo v Beogradu - Ada
GABRIJELČIČ P. - Mostovi / Bridges. Arhitektov bilten: Mostovi Slovenije / Bridges of Slovenia, 2012, 195-196, 27-29. - Most čez Savo v Beogradu - Ada
KOŽELJ J. - Viadukt Črni Kal / Viaduct Črni Kal. Arhitektov bilten: Mostovi Slovenije / Bridges of Slovenia, 2012, 195-196, 40-42. - Viadukt Črni Kal
Connaect. - Europe's largest single pylon stay cable bridge. Sixth edition, 2012, 57-61. - Most čez Savo v Beogradu - Ada
Presing. - Most od imaginarnoto do realnoto. 2012. Skopje, Macedonian Chamber of architects and engineers, 39-54 - Most čez Savo v Beogradu - Ada
MLAKAR R., MARKELJ V. - A bridge to the cave: the new Marinič bridge. Footbridge coference Poland, 2011. - Mariničev most
MARKELJ V. - Design and construction of Sava Bridge in Belgrade. MASE, 2011. - Most čez Savo v Beogradu - Ada
MARKELJ V. - Footbridge Studenci over the Drava River in Maribor, Slovenia. Structural Engineering International SEI, 2010, 4, 454-457. - Studenška brv
MARKELJ V. - The First Extradosed Bridge in Slovenia. Structural Engineering International SEI, 2010, 4, 462-467. - Puhov most čez Dravo na Ptuju
JESENIČNIK T. - Slovenija v presežnikih. Ljubljana, Mladinska knjiga založba, 2008. - Viadukt Črni Kal
MARKELJ V. - The bridge over Mura River. Conference fib. Concrets Structures: the Challenge of Creativity, Avignon 2004. - Most čez Muro
AŠANIN GOLE P. - Most čez Muro. Viadukti in mostovi na slovenskih avtocestah, 2004, 106-113. - Most čez Muro
AŠANIN GOLE P. - Viadukt Ribnik. Viadukti in mostovi na slovenskih avtocestah, 2004, 72-73. - Viadukt Ribnik
AŠANIN GOLE P. - Viadukta Malence. Viadukti in mostovi na slovenskih avtocestah, 2004, 64-69. - Viadukti Malence
AŠANIN GOLE P. - Viadukt Zlokarje. Viadukti in mostovi na slovenskih avtocestah, 2004, 92-93. - Viadukt Zlokarje
AŠANIN GOLE P. - Viadukt Tržiška Bistrica. Viadukti in mostovi na slovenskih avtocestah, 2004, 104-105. - Viadukt Tržiška Bistrica
AŠANIN GOLE P. - Viadukt Šumljak. Viadukti in mostovi na slovenskih avtocestah, 2004, 148-151. - Viadukt Šumljak
AŠANIN GOLE P. - Viadukt Mlake. Viadukti in mostovi na slovenskih avtocestah, 2004, 98-99. - Viadukt Mlake
AŠANIN GOLE P. - Viadukt Glinščica. Viadukti in mostovi na slovenskih avtocestah, 2004, 102-103. - Viadukt Glinščica
AŠANIN GOLE P. - Viadukt Črni Mlinar. Viadukti in mostovi na slovenskih avtocestah, 2004, 96-97. - Viadukt Črni mlinar
AŠANIN GOLE P. - Viadukt Črni Kal. Viadukti in mostovi na slovenskih avtocestah, 2004, 114-125. - Viadukt Črni Kal
AŠANIN GOLE P. - Viadukt Bivje. Viadukti in mostovi na slovenskih avtocestah, 2004, 126-129. - Viadukt Bivje
AŠANIN GOLE P. - Viadukt Bandera. Viadukti in mostovi na slovenskih avtocestah, 2004, 50-51. - Viadukt Bandera
SAJE F., MARKELJ V. - Bandera bridge, Slovenia. Structural Engineering International, 1997, 11-12. - Viadukt Bandera