×

Viadukt Črni Kal

Predlagana rešitev viadukta Črni Kal predstavlja stabilno prostorsko okvirno konstrukcijo iz dveh ločenih voziščnih konstrukcij dolžine cca. 1060 m, ki sta podprti v dolinskem delu s krakasto oblikovanimi stebri "Y" oblike, na pobočnem – nizkem delu pa sta voziščni konstrukciji podprti z ločenimi stebri. Največji razpon konstrukcije znaša 140 m, višine stebrov pa se gibljejo med 9.0 m in 95.0 m. Viadukt je globoko temeljen na vodnjakih.

Tip projekta
Avtocestni viadukt z dvema ločenima voziščnima konstrukcijama na skupnih krakasto oblikovanih stebrih
Lokacija
Črni Kal, Slovenija
Leto
2004
Stanje
Dokončan
Storitve Ponting
Natečajni elaborat (1. nagrada) / Idejni projekt / Projekt za gradbeno dovoljenje / Projekt za izvedbo
Dolžina
1.056 metrov
Maks. razpon
140 metrov
Razponi
80.0 + 120.0 + 3 x 140.0 + 120.0 + 75.0 + 60.0 + 3 x 50.0 + 40.0 = 1065
Višina stebrov
Do 95 metrov
Širina
2 x 13,3 metra
Temeljenje
Globoko temeljenje na vodnjakih globine do 18 m in pilotih premera 1.2 m
Konstrukcija
Kontinuirana prednapeta AB konstrukcija
Tehnologija
Prosto-konzolna gradnja
Naročnik
DARS d.d.
Projektni tim
Marjan PIPENBAHER (M. Civil Eng.), Janez KOŽELJ (M. Arch.)
Izvajalec
JV: SCT d.d., Primorje d.d.
Publikacije
KOŽELJ J. - Viadukt Črni Kal / Viaduct Črni Kal. Arhitektov bilten: Mostovi Slovenije / Bridges of Slovenia, 2012, 195-196, 40-42.
JESENIČNIK T. - Slovenija v presežnikih. Ljubljana, Mladinska knjiga založba, 2008.
AŠANIN GOLE P. - Viadukt Črni Kal. Viadukti in mostovi na slovenskih avtocestah, 2004, 114-125.