×

Viadukt Bivje


Tip projekta
Avtocestni viadukt
Lokacija
Koper, Slovenija
Leto
2004
Stanje
Dokončan
Storitve Ponting
Idejni projekt / Projekt za gradbeno dovoljenje / Projekt za izvedbo
Dolžina
2 x 577 metrov
Maks. razpon
71 metrov
Razponi
30.0 + 42.0 + 56.0 + 8 x 42.0 + 71.0 + 42.0 = 577.0
Višina stebrov
Do 14 metrov
Širina
14,2 metra
Površina
16.034 m2
Temeljenje
Globoko temeljenje na pilotih premera 1.20 m
Konstrukcija
Kontinuirana prednapeta AB konstrukcija
Tehnologija
Tehnologija postopnega narivanja
Naročnik
DARS d.d.
Izvajalec
CMC Ceste mostovi Celje d.d.
Publikacije
AŠANIN GOLE P. Viadukt Bivje. Viadukti in mostovi na slovenskih avtocestah, 2004, 126-129.