×

Süderelbebrücke v Hamburgu

Novi ''Süderelbebrücke'' most je dolg 613 m in širok 35 m ter ima skupno površino F = 21.455 m2. Most je zasnovan kot asimetrični most s poševnimi zategami z enim pilonom. Bistveni podporni elementi mostu so stebri, gredni nosilec, poševne zatege in pilon.
Statični razponi znašajo 68 + 355 + 72 + 64 + 54 = 613 m. Prvi 68 m dolgi razpon ni podprt s poševnimi zategami in služi kot neprekinjeno podaljšanje glavnega razpona ter zmanjšuje njegove deformacije in rotacije. Prekladna konstrukcija v prvem polju in v glavnem 355 m dolgem razponu je izdelana iz jekla, med tem ko je v krajšem ''back span'' območju, kot protiutež glavnemu razponu, izdelana iz betona.
Glavni nosilni in oblikovni element mostu je 200 m visok pilon, ki je oblikovan v obliki črke H in rahlo nagnjen navzven. Nagib pilona omogoča ukrivljeno geometrije ceste in povečuje prečno togost celotne konstrukcije mostu. Na splošno ima most ima 2 x 19 = 38 parov poševnih zateg, ki prenašajo težo prekladne konstrukcije iz glavnega razpona preko pilona v razpone ''back span'' območja. Velikost poševnih zateg je 37-55 pramen, z dolžinami med 94 m in 360 m.
Geometrija pilona in ukrivljenost prekladne konstrukcije v ''back span'' območju so posebna in edinstvena oblikovno-konstrukcijska rešitev za asimetrični most s poševnimi zategami tega velikostnega razreda.
V konkurenci svetovno priznanih inženirskih birojev je Ponting na natečaju za novi most čez južno Elbo v Hamburgu osvojil 3. mesto in se ponovno dokazal v mednarodnem merilu. Ponting je zaostal samo za zmagovalci SBP – WTM – D+W (Schlaich Bregmann und Partner – WTM Engineers – Dissing+Weitling) in Kinkel + Partner, ki so osvojili drugo mesto.

Tip projekta
Avtocestni most
Lokacija
Hamburg, Nemčija
Stanje
Natečaj, 3. nagrada
Dolžina
613 metrov
Konstrukcija
Most s poševnimi zategami / jeklena ortotropna škatlasta konstukcija / prednapeta betonska škatlasta konstrukcija
Tehnologija
Prostokonzolna gradnja, monolitna gradnja na odru