×

Studenška brv

Predlagana rešitev brvi je, v konstrukcijskem smislu, razdeljena na glavno jekleno konstrukcijo (prostorsko paličje in sekundarno konstrukcijo (prečne konzole), ki predstavlja pod-konstrukcijo za pohodni del objekta in nosilni del ograje.

Paličje poteka kontinuirano preko obstoječih podpor z razponi 42,0 + 42,0 + 42,0 = 126 m (osno) - trije enaki razponi so posledica stare dotrajane konstrukcije na tem mestu, katere stebri se ohranijo in obnovijo.

Osni razmak zgornjega in spodnjega pasu je 1,75 m, kar daje skupno konstrukcijsko višino 2,05 m; spodnji pasnici pa sta razmaknjeni 1,50 m. Vsi elementi paličja so cevi okroglega profila.

Dvojnost Dvoetažnega mostu, dolg lok Titovega, paličje Železniškega, kamnito ležošč Starega in asimetrija Koroškega mostu so bili kriteriji za prenovo brvi - morfološka entiteta, ki izhaja iz tipologije obstoječih mostov. Nosilna konstrukcija je jeklena in je položena vodoravno na obstoječe podpornike, lesena hojnica je v loku in nudi združitev dveh pasov na najvišji sredinski točki. Prečkanje reke tako postane dogodek. Kontakt z bregovoma je decenten, na levem bregu se z kamnitima blokoma ob ustju brvi ustvari piazzeta, promet se umiri, na desnem bregu se steče v naravo. Vir: Reichenberg.

Studenška brv, dolžine 136 metrov in širine od 3,2 do 5,8 metrov, je zgrajena na ostankih starega mostu oziroma z uporabo njegovih podpornih stebrov, ki delita most na tri razpone po 42 metrov. Zaradi zajezitve je danes gladina Drave višja kot nekdaj, obenm pa je treba ohraniti plovnost, zato se brv boči v blagem loku. Nosilna konstrukcija je jeklena, nosi prečno kovinsko rebrovje, pokrito z eksotičnim lesom.

Tip projekta
Most za pešce
Lokacija
Maribor, Slovenija
Leto
2007
Stanje
Dokončan
Storitve Ponting
Natečajni elaborat (1. nagrada) / Idejni projekt / Projekt za gradbeno dovoljenje / Projekt za izvedbo
Dolžina
126 metrov
Maks. razpon
42 metrov
Temeljenje
Plitvo temeljenje, temeljenje na obstoječih podporah
Konstrukcija
Jekleno prostorsko paličje
Tehnologija
Tehnologija narivanja jeklene konstrukcije
Naročnik
Mestna občina Maribor
Sodelujoči
Arhitektura: Bogdan Reichenberg, Gregor Reichenberg, Sašo Rek, Miha Milič
Projektni tim
Ponting, Viktor Markelj, Rok Mlakar
Izvajalec
Pomgrad d.d., Konstruktor NGR
Nagrade
Nagrada Footbridge 2008 – Porto, Portugalska, 2008
Priznanje OJK pri GZS 2009 – Ljubljana, Slovenija, 2009
Mestni pečat Maribora – Maribor, Slovenija, 2009
Publikacije
BARNABEU LARENA. A., MARKELJ V., CIPOT G., BARNABEU LARENA J. - Dynamic Response and ontrol of Vibrations in Four Medium Span Steel Footbridges. Structural Engineering International SEI, 2016, 3, 260-267.
MARKELJ V. - Footbridge Studenci over the Drava River in Maribor, Slovenia. Structural Engineering International SEI, 2010, 4, 454-457.