×

Razcep Radnička

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda je konec leta 2009 izvedla natečaj za zasnovo razcepa Radnička, večnivojskega cestnega in železniškega križišča, ki bo povezovalo novi most čez reko Savo z obstoječimi in novimi prometnicami na južni strani reke. Razcep Radnička sestavlja več inženirskih objektov - mostov, viaduktov, nadvozov, podvozov, krožišč in podpornih zidov.

Tip projekta
Avtocestni/Železniški viadukti
Lokacija
Beograd, Srbija
Stanje
Natečaj, deljena 1. nagrada
Konstrukcija
Večnivojsko cestno/železniško križišče