×

Puhov most čez Dravo na Ptuju

Puhov most je del južne obvoznice Ptuja in preči reko Dravo v precej ostrem zavoju. Ima dva vozna pasova in od vozišča ločena pasova za kolesarje in pešce. Oblika mostu izhaja iz okoljskih pogojev in strogih omejitev glede umestitve ob staro mestno jedro Ptuja, nad katerim dominira grad.

Te omejitve so omejile višino konstrukcije (pilonov) na največ 10 metrov.

Most spada med t. i. »extradosed« mostove, ki so na pogled podobni kabelskim mostovom, vendar imajo precej nižje stebre. Stoji na dveh opornikih in štirih vmesnih stebrih, od katerih so trije v vodi in en na suhem. Kontinuirna zunanje prednapeta škatlasta konstrukcija omogoča nižje pilone, preko katerih so napete štiri harfe.

Celotna konstrukcija predstavlja eno samo zavorno enoto z dilatacijami na obeh krajnih opornikih, kar znižuje ceno gradnje in zmanjšuje stroške vzdrževanja. Posebnost mostu je tudi ambientalna osvetlitev.

Tip projekta
Cestni most
Lokacija
Ptuj, Slovenija
Leto
2007
Stanje
Dokončan
Storitve Ponting
Natečajni elaborat (1. nagrada), Idejni projekt / Projekt za gradbeno dovoljenje / Projekt za izvedbo
Dolžina
430 metrov
Maks. razpon
100 metrov
Razponi
65 + 100 + 100 + 100 + 65 = 430 m
Temeljenje
Globoko temeljenje na pilotih premera 1.50 m
Konstrukcija
Extradosed prednapeta konstrukcija
Tehnologija
Prosto-konzolna gradnja
Naročnik
DARS d.d.
Sodelujoči
mag. prof. Peter Gabrijelčič
Izvajalec
JV: SCT d.d. Ljubljana, Porr d.o.o., Slovenija
Nagrade
Nagrada IZS 2007 – Ljubljana, Slovenija, 2008
Publikacije
MARKELJ V. - The First Extradosed Bridge in Slovenia. Structural Engineering International SEI, 2010, 4, 462-467.