×

Puhov most čez Dravo na Ptuju

Natečajno rešitev 10065 - Puhovega mostu preko Ptujskega jezera, na bodoči južni Ptujski obvoznici, uvrščamo v družino ti. »Extradosed« mostov. »Extradosed« mostovi so na pogled podobni kabelskim mostovom, vendar s precej – do 3 krat nižjimi nosilnimi stebri (piloni), najbolj primerni razponi takih mostov pa se gibljejo med 100m in 200m.

Dolžina mostu v našem primeru znaša 430.0m, skupna širina pa, zaradi nosilnega sistema zgoraj in širših vencev, 18,70m. Statični sistem je kontinuirna eksterno prednapeta škatlasta konstrukcija s statičnimi razponi 65 + 100 + 100 + 100 + 65 = 430m. Prekladna konstrukcija je trapezna PAB škatla konstrukcijske višine 2,60m. Sestavni del zgornje konstrukcije so tudi navzven nagnjeni kratki piloni, skupne višine 9m (L/11), po dva na vsako podporo.

Podporna konstrukcija je sestavljena iz 2 opornikov in 4 vmesnih stebrov, od katerih se trije nahajajo v jezeru, eden pa na suhem. Vse podpore so temeljene globoko na pilotih Φ150cm.

430 metrov dolg in 18,7 metrov širok most je del južne obvoznice Ptuja. Poteka preko petih razpetin in v precej ostrem zavoju (radij 430 m) preči reko Dravo. Most stoji na dveh opornikih in štirih vmesnih stebrih, od katerih so trije v vodi, eden pa na suhem. Konstrukcija je kontinuirna zunanje prednapeta škatlasta konstrukcija, kar omogoča nižje pilone, preko katerih so napete 4 harfe. Posebnost mostu je tudi ambientalna osvetlitev. Most oblikuje zanimiv kontrast s starim mestnim jedrom Ptuja. 

Most je dolg 430 metrov, širok 18,7 metra in bo grajen v horizontalnem radiju 460 m. Na njem bosta dva vozna pasova širine 3,25 m in od vozišča ločena pasova za kolesarje in pešce. Podporna konstrukcija mostu je sestavljena iz dveh opornikov in štirih vmesnih stebrov, od katerih se trije nahajajo v jezeru, eden pa na suhem. Vse podpore so temeljene globoko na pilotih premera 150 cm. Statični razponi podpor so 65 m + 100 m + 100 m + 100 m + 65 m.  Na podporni konstrukciji je prekladna (voziščna) konstrukcija - prednapeta armiranobetonska škatla - trapezne oblike s konstrukcijsko višino 2,6 metra. Statični sistem mostu je kontinuirna zunanje prednapeta škatlasta konstrukcija po tako imenovanem sistemu »ekstradosed bridge« - nosilec, prednapet z nizkimi zategami, ki jo v svetu uporabljajo zadnjih deset let. Za to vrsto mostov je značilno, da so na pogled podobni kabelskim mostovom, vendar imajo precej nižje stebre.
Celotna kostrukcija predstavlja eno samo zavorno enoto z dilitacijami na obeh krajnih opornikih, kar znižuje ceno gradnje in zmanjšuje stroške vzdrževanja. Obe srednji podpori bosta imeli vzdolžna ležišča za prenos vzdolžne horizontalne obtežbe, prečne horizontalne obtežbe pa prenašajo vse podpore. Sestavni del zgornje konstrukcije so tudi kratki navzven nagnjeni piloni, visoki 9 metrov, po dva na vsako podporo (steber).
Projektno konstruktorsko-arhitektonsko rešitev je DARS d.d. v sodelovanju z Mestno občino Ptuj in Inženirsko zbornico Slovenije pridobil na anonimnem natečaju maja 2004, kjer je bila med petimi prispelimi projekti kot najboljša izbrana rešitev, ki so jo izdelali v inženirskem biroju Ponting Maribor ob sodelovanju arhitekta Petra Gabrijelčiča. Nadzor nad izvedbo del bo izvajal DDC svetovanje inženiring Ljubljana. Vir: DARS

Tip projekta
Cestni most
Lokacija
Ptuj, Slovenija
Leto
2007
Stanje
Dokončan
Storitve Ponting
Natečajni elaborat (1. nagrada), Idejni projekt / Projekt za gradbeno dovoljenje / Projekt za izvedbo
Dolžina
430 metrov
Maks. razpon
100 metrov
Razponi
65 + 100 + 100 + 100 + 65 = 430 m
Temeljenje
Globoko temeljenje na pilotih premera 1.50 m
Konstrukcija
Extradosed prednapeta konstrukcija
Tehnologija
Prosto-konzolna gradnja
Naročnik
DARS d.d.
Sodelujoči
mag. prof. Peter Gabrijelčič
Izvajalec
JV: SCT d.d. Ljubljana, Porr d.o.o., Slovenija
Nagrade
Nagrada IZS 2007 – Ljubljana, Slovenija, 2008
Publikacije
MARKELJ V. The First Extradosed Bridge in Slovenia. Structural Engineering International SEI, 2010, 4, 462-467.