×

Pristopna stopnišča mostu čez Savo

Ob mostu so zgrajeni trije dostopi, s stopnišči in dvigali, za pešce in kolesarje - po en na vsaki strani mostu in en na otoku Ada Ciganlija. Pristopi segajo v višino do 25 m nad terenom.

Tip projekta
Pristopna stopnišča
Lokacija
Beograd, Srbija
Stanje
Dokončan
Konstrukcija
Betonska konstrukcija
Tehnologija
Monolitna in montažna betonska gradnja
Naročnik
Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda