×

Nadhod Sonce v Rogaški Slatini

Nadhod je projektiran izključno za pešce in kolesarje in nudi varno povezavo med promenado Rogaška Slatina in vznožjem Tržaškega hriba. Gre za pomembno pridobitev za turistični kraj, v katerem so potrebe po zunanjih rekreacijskih površinah in doživetjih še večje.

Nadhod s svojo vitko, do okolja odgovorno konstrukcijo in privlačno osvetlitvijo spodbuja ljudi k hoji in kolesarjenju. Dva dodatna, vertikalna dostopa s panoramskimi dvigali pa bosta še posebej dobrodošla osebam z oviranostmi in starejšim.

Transparentna zakrivljena jeklena konstrukcija ima en večji, 43 metrov dolg ločni razpon preko ceste in železnice. Konstrukcijsko rešitev 177,5 metra dolgega in 3,5 metra širokega novega nadhoda za pešce in kolesarje smo pripravili v inženirskem biroju Ponting. Dela sta izvedli družbi Adriaplan in Petrič.

Tip projekta
Most za pešce in kolesarje
Lokacija
Rogaška Slatina, Slovenija
Leto
2022
Storitve Ponting
Idejna zasnova / Idejni projekt / Projekt za gradbeno dovoljenje / Projekt za izvedbo
Dolžina
177.5 metra
Maks. razpon
43 metrov
Širina
3,5 metra
Temeljenje
Globoko temeljenje na pilotih premera 1.00 m
Konstrukcija
Sovprežna konstrukcija, ločna konstrukcija v glavnem razponu
Tehnologija
Montaža jeklene konstrukcije, beton na licu mesta, sovprežna (Hi-Bond) betonska plošča
Naročnik
Občina Rogaška Slatina
Izvajalec
Adriaplan d.o.o., Petrič d.o.o. (jeklena konstrukcija)
Publikacije
MLAKAR R., MARKELJ V. - Nadhod Sonce v Rogaški Slatini. Oktober 2022, Zbornik 43. zborovanja SDGK, 53-62.
MLAKAR R. - Nadhod Sonce v Rogaški Slatini - fotoreportaža. September 2022, Gradbeni vestnik, 243-247.