×

Most Verige

Most Verige bo premoščal Kotorski zaliv, v bližini Boke Kotorske v Črni Gori. Most je zasnovan kot most s poševnimi zategami (cable-stayed bridge) z dvema pilonoma v obliki črke A višine 168 m, z razponi 41.0 m + 50.0 m + 90.0 m + 130.0 m + 450.0 m + 130.0 m + 90.0 m, v skupni dolžini 981.0 m.

2.80 m visoka (L/160) in 22.91 m široka prednapeta voziščna konstrukcija, ki nosi štiri pasove hitre ceste Herceg novi – Ulcinj in dva pločnika za pešce, ima zaprt aerodinamično oblikovan prečni prerez trapezne oblike. Poševne zatege, ki so razporejene v pahljačasti obliki v eni sami ravnini (semi fan shape), so postavljene v srednji osi mostu in so na vsakih 10.0 m sidrane v prekladno konstrukcijo. V pilon so zatege sidrane s posebnimi jeklenimi elementi.

Višina svetlega plovnega profila pod mostom znaša minimalno 50.0 m. Most je globoko temeljen na vodnjakih premera 11.0 m (stebri) in 22.5 m (piloni).

Tip projekta
Avtocestni most
Lokacija
Kotorski zaliv, Črna Gora
Stanje
Natečaj, 1. nagrada, v izvedbi
Dolžina
1.335 metrov
Maks. razpon
450 metrov
Konstrukcija
Most s poševnimi zategami z dvema pilonoma, prednapeta betonska škatlasta konstrukcija
Tehnologija
Prostokonzolna gradnja
Naročnik
Monteput d.o.o., Podgorica, Črna Gora