×

Most na Pelješac

Most na Pelješac je tačas največji gradbeni projekt na Hrvaškem in bo, ko bo zgrajen, tudi eden največjih mostov v Evropi. Novi most bo povezoval celino s polootokom Pelješac na jadranski avtocesti med Splitom in Dubrovnikom, v bližini kraja Komarna. Skupna dolžina mostu znaša 2404 m, z razponi 84 m + 2x108 m + 189.5 m + 5x285 m + 189.5 m +2x108 m + 84 m.

Most je zasnovan kot (Multi-span extradosed cable-stayed) kontinuiran most s poševnimi zategami, z ortotropno prekladno konstrukcijo. Širina tri-celične prekladne konstrukcije je 22.50 m, konstrukcijska višina 4.50 m, višina pilonov, merjeno do morske gladine, pa znaša 75.4 m do 100 m. Most je globoko temeljen na jeklenih pilotih premera 2 m in dolžin od 55 m do 125 m.

Centralni del mostu bo grajen bo po metodi prostokonzolne gradnje, med tem ko bodo pristopni mostovi grajeni po metodi postopnega narivanja. Pod mostom je v glavnih razponih zagotovljena svetla navigacijska pot v profilu 250 m / 55 m, povprečna globina morja na lokaciji pa znaša 27 m.

V Pontingu smo izdelali idejni projekt in glavni projekt mostu, kot tudi vse CFD (Computational Fluid Dynamic) analize, naosnovi katerih smo tudi organizirali in nadzorovali testiranja v vetrovniku, ki jih je izvedlo podjetje Force Technology iz Danske.

Tip projekta
Avtocestni most
Lokacija
Komarna - Pelješac, Hrvaška
Leto
2016
Stanje
V izgradnji
Storitve Ponting
Idejna zasnova / Idejni projekt / Projekt za gradbeno dovoljenje
Dolžina
2.404 metrov
Maks. razpon
285 metrov
Razponi
72.0 + 96.0 + 118.0 + 203.5 + 5 x 285.0 + 203.5 + 118.0 + 96.0 + 72.0 = 2404.0
Skupna višina pilona
82,5 – 98 metrov
Temeljenje
Globoko temeljenje na jeklenih pilotih premera 2.00 m in dolžine do 124 m
Konstrukcija
Multi-span extradosed most s poševnimi zategami, jeklena ortotropna škatlasta konstrukcija
Tehnologija
Prostokonzolna gradnja
Naročnik
Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb, Hrvaška
Sodelujoči
Joint Venture Pipenbaher Consulting Engineers, Ponting in Građevinski fakultet iz Zagreba
Izvajalec
China Road and Bridge Corporation (CRBC)
Nagrade
Nagrada Jožefa Mraka – Ljubljana, Slovenija, 2019
Publikacije
PIPENBAHER M. - Gradnja mostu Pelješac. Oktober 2021, Zbornik 42. zborovanja SDGK, 1-19.
PIPENBAHER M. - Projektiranje i analiza mosta Pelješac. December 2018, Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru.