×

Most na Pelješac

Most na Pelješac je tačas največji gradbeni projekt na Hrvaškem in bo, ko bo zgrajen, tudi eden največjih mostov v Evropi. Novi most bo povezoval celino s polootokom Pelješac na jadranski avtocesti med Splitom in Dubrovnikom, v bližini kraja Komarna. Skupna dolžina mostu znaša 2404 m, z razponi 84 m + 2x108 m + 189.5 m + 5x285 m + 189.5 m +2x108 m + 84 m.

Most je zasnovan kot (Multi-span extradosed cable-stayed) kontinuiran most s poševnimi zategami, z ortotropno prekladno konstrukcijo. Širina tri-celične prekladne konstrukcije je 22.50 m, konstrukcijska višina 4.50 m, višina pilonov, merjeno do morske gladine, pa znaša 75.4 m do 90.8 m. Most je globoko temeljen na jeklenih pilotih premera 2 m in dolžin od 55 m do 125 m.

Centralni del mostu bo grajen bo po metodi prostokonzolne gradnje, med tem ko bodo pristopni mostovi grajeni po metodi postopnega narivanja. Pod mostom je v glavnih razponih zagotovljena svetla navigacijska pot v profilu 250 m / 55 m, povprečna globina morja na lokaciji pa znaša 27 m.

V Pontingu smo izdelali idejni projekt in glavni projekt mostu, kot tudi vse CFD (Computational Fluid Dynamic) analize, naosnovi katerih smo tudi organizirali in nadzorovali testiranja v vetrovniku, ki jih je izvedlo podjetje Force Technology iz Danske.

Tip projekta
Avtocestni most
Lokacija
Komarna - Pelješac, Hrvaška
Leto
2016
Stanje
V izgradnji
Storitve Ponting
Idejna zasnova / Idejni projekt / Projekt za gradbeno dovoljenje
Dolžina
2.404 metrov
Maks. razpon
285 metrov
Razponi
72.0 + 96.0 + 118.0 + 203.5 + 5 x 285.0 + 203.5 + 118.0 + 96.0 + 72.0 = 2404.0
Skupna višina pilona
82,5 – 98 metrov
Temeljenje
Globoko temeljenje na jeklenih pilotih premera 2.00 m in dolžine do 124 m
Konstrukcija
Multi-span extradosed most s poševnimi zategami, jeklena ortotropna škatlasta konstrukcija
Tehnologija
Prostokonzolna gradnja
Naročnik
Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb, Hrvaška
Sodelujoči
Ponting - Pipenbaher Consulting Engineers
Izvajalec
China Road and Bridge Corporation (CRBC)
Nagrade
Nagrada Jožefa Mraka – Ljubljana, Slovenija, 2019
Publikacije
PIPENBAHER M. Projektiranje i analiza mosta Pelješac. December 2018, Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru.