×

Most čez Vipavo v Renčah

Most ima plitek armiranobetonski lok z nizom kovinskih obes v eni ravnini, na katere je obešena ravna, gladka in tanka voziščna konstrukcija s statičnim razponom 67.0 m.

Lok s puščico 7.40 m ima spremenljiv poligonalni presek, višine od 1.20 m na vrhu loka, do 1.60 m na mestu, kjer se združi z voziščno konstrukcijo. Širina loka je konstantna in znaša 1.50 m. Voziščna konstrukcija, vključno s 2.65 m dolgima konzolama, je široka 12.30 m, debelina plošče pa znaša 1.00 m. Vešalke so jeklene cevi s premerom 273 mm in debelino sten 10 mm.

Konstrukcija je podprta z dvema armiranobetonskima stenastima opornikoma, ki sta zgoraj elastično vpeta v voziščno konstrukcijo, spodaj pa sta temeljena na štirih pilotih premera 120 cm, ki segajo minimalno 4.0 m v kompaktno lapornato osnovo.

Tip projekta
Cestni most
Lokacija
Renče, Slovenija
Leto
2005
Stanje
Dokončan
Storitve Ponting
Natečajni elaborat (1. nagrada) / Idejni projekt / Projekt za gradbeno dovoljenje / Projekt za izvedbo
Dolžina
74,1 metra
Maks. razpon
62 metrov
Temeljenje
Globoko temeljenje na pilotih premera 1.20 m
Konstrukcija
Prednapeta ločna AB konstrukcija
Tehnologija
Monolitna gradnja
Naročnik
Občina Nova Gorica
Sodelujoči
Marjan Pipenbaher (M. Civil Eng.), Janez Roš (M. Arch.)
Izvajalec
Primorje d.d.