×

Most čez Savo v Beogradu - Ada

Konec leta 2004 in v začetku leta 2005 je potekal mednarodni natečaj za idejno zasnovo bodočega novega mosta čez reko Savo v Beogradu. V podjetju Ponting smo izdelali prvonagrajeno zmagovalno rešitev, most pa smo zasnovali kot sovprežni most s poševnimi zategami, skupne dolžine 965 m, dvema glavnima razponoma dolžine 200 m in 376 m, ter enim pilonom višine 200 m. Po razpisnih pogojih natečaja je most širok 45 m in nosi dve progi za lahko železnico, dve 3-pasovni hitrocestni povezavi v okviru nove beograjske obvoznice ter na obeh straneh še hodnike za pešce in kolesarje.

Na podlagi zmage na natečaju, nam je investirtor Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, zaupal tudi izdelavo idejnega projekta mostu, ki je služil tudi kot razpisni projekt, v izvedbeni fazi, ki poteka od leta 2008 pa nam je bila zaupana neodvisna projektna kontrola celotnega izvedbenega projekta. 

Zasnova mostu čez reko Savo v Beogradu, ki smo jo izdelali v sodelovanju z arhitektom mag. prof. Petrom Gabrijelčičem univ.dipl.inž.arh iz Fakultete za arhitekturo v Ljubljani je na mednarodnem natečaju v hudi konkurenci osvojila 1. mesto.

Velika razpona mostu sta preko poševnih zateg obešena na 200 m visokem pilonu (cable stayed bridge). Pilon je koničast, enoten v zgornjem delu a razdvojen oziroma predrt, za potrebe prehoda tramvaja, v spodnjem delu. Premer okroglega prečnega prereza pilona se spreminja od 4.0 m na vrhu do 16.0 m pri temelju. Do višine 175 m je pilon konstruiran iz armiranega betona visoke trdnosti, nato pa je do vrha podaljšan z jekleno-stekleno konstrukcijo.

V prečnem prerezu je most sovprežna jekleno betonska konstrukcija, sestavljena iz jeklenih škatel, jeklenih profilov in cevi ter AB krovne plošče. Širina mosta v prečni smeri znaša 45.20 m, višina pa 4.50 m.

Tip projekta
Avtocestni/Železniški mestni most
Lokacija
Beograd, Srbija
Leto
2012
Stanje
Dokončan
Storitve Ponting
Natečajni elaborat (1. nagrada), idejni / razpisni projekt, revizija projekta za gradbeno dovoljenje in projekta za izvedbo
Dolžina
965 metrov
Maks. razpon
376 metrov
Skupna višina pilona
200 metrov
Širina
45,2 metra
Površina
53.325 m2
Temeljenje
Globoko temeljenje na pilotih premera 1.50 m
Konstrukcija
Sovprežen most s poševnimi zategami
Tehnologija
Segmentna, konzolna gradnja
Naročnik
Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda
Sodelujoči
mag. prof. Peter Gabrijelčič
Izvajalec
JV Porr AG Avstrija, SCT d.d. Ljubljana, DSD GmbH Nemčija
Nagrade
Nagrada WEF IEA 2012 – Ljubljana, Slovenija, 2012
Nagrada IZ Srbije 2012 – Beograd, Srbija, 2012
Nagrada DAB – Beograd, Srbija, 2012
Publikacije
REICHENBERG B. - Zgodbe s severovzhoda. 2016, Založba Pivec, 104-111.
NADILO B. - Novi ovješeni most u Beogradu: Dojmljiva, ali skupa gradjevina. Zagreb, Gradjevinar 65, 273-281, 3, 2013
ČEFERIN P. - Most s razlikom / Bridge with a Difference. Zagreb, ORIS 76, 2012.
GABRIJELČIČ P. - Mostovi / Bridges. Arhitektov bilten: Mostovi Slovenije / Bridges of Slovenia, 2012, 195-196, 27-29.
Connaect. - Europe's largest single pylon stay cable bridge. Sixth edition, 2012, 57-61.
Presing. - Most od imaginarnoto do realnoto. 2012. Skopje, Macedonian Chamber of architects and engineers, 39-54