×

Most čez Savinjo v Mozirju

Most dolžine 45 metrov povezuje središče kraja na levem bregu z naselji na desnem bregu (Loke in druga) in Savinjskim Gajem. Most ima ločno okvirno konstrukcijo in ločen hodnik za pešce.

Tip projekta
Cestni most
Lokacija
Mozirje, Slovenia
Leto
2000
Stanje
Dokončan
Storitve Ponting
Idejna zasnova / Idejni projekt / Projekt za gradbeno dovoljenje / Projekt za izvedbo
Dolžina
45 metrov
Konstrukcija
Ločna okvirna konstrukcija
Tehnologija
Monolitna gradnja
Naročnik
Občina Mozirje
Izvajalec
CM Celje, d.d. - Ceste mostovi Celje