×

Most čez Muro

Varianta z zunanjo zatego je na natečaju sicer osvojila 3. mesto a se je investitor po razpisu za oddajo del odločil izvesti prav to varianto mostu čez reko Muro. 

Izvedbena varianta Mostu čez Muro in njeno poplavno območje v dolžini 830m predstavlja kontinuirano prednapeto betonsko konstrukcijo preko 20-ih polj. Prekladna konstrukcija mostu se je gradila po tehnologiji postopnega narivanja.

Tip projekta
Avtocestni most
Lokacija
AC Vučja vas - Beltinci, Slovenija
Leto
2003
Stanje
Dokončan
Storitve Ponting
Natečajni elaborat (3. nagrada) / Idejni projekt / Projekt za gradbeno dovoljenje / Projekt za izvedbo
Dolžina
2 x 833 metrov
Maks. razpon
80 metrov
Površina
23.174 m2
Temeljenje
Globoko temeljenje na pilotih premera 1.20 m
Konstrukcija
Kontinuirana prednapeta AB konstrukcija
Tehnologija
Tehnologija postopnega narivanja
Naročnik
DARS d.d.
Izvajalec
GIZ Gradis, Gradbeno podjetje Ljubljana d.d.
Nagrade
Nagrada IZS 2004 – Ljubljana, Slovenija, 2004
Publikacije
MARKELJ V. The bridge over Mura River. Conference fib. Concrets Structures: the Challenge of Creativity, Avignon 2004.
AŠANIN GOLE P. Most čez Muro. Viadukti in mostovi na slovenskih avtocestah, 2004, 106-113.