×

Most čez Donavo v Novem Sadu

Most je skladno z natečjnimi pogoji zasnovan na obstoječih podporah starega porušenega železniškega mostu. Vzdolžni razponi konstrukcije znašajo 56 + 92 + 188 + 84 = 420 m. Prekladna konstrukcija mostu je zasnovana kot kontinuiran sovprežen nosilec, ki je v glavnem razponu ojačan z nizkim lokom.

V prečnem prerezu je kontinuirni nosilec sestavljen iz 3-celičnega jeklenega škatlastega nosilca višine 3.5 m - 4.0 m, prečnih jeklenih konzol in sovprežne Ab plošče. Skupna širina mosta v prečnem prerezu znaša 25 m, na mostu pa se odvija 4-pasovni motorni promet, na obeh straneh pa je prostor tudi za pešce in kolesarje.

Idejna rešitev in konstrukcijska zasnova mostu čez reko Donavo je na mednarodnem natečaju v hudi konkurenci osvojila 1. mesto.

Tip projekta
Avtocestni most
Lokacija
Novi Sad, Srbija
Stanje
Natečaj, 1. nagrada
Dolžina
420 metrov
Maks. razpon
188 metrov
Konstrukcija
Z lokom ojačana sovprežna kontinuirna konstrukcija
Tehnologija
Montažna gradnja, monolitna gradnja