×

Most Ceršak

Nov pontingov most za pešce in kolesarje je že skoraj pri koncu načrtovanja. Leseni viseči most z razponom 86 m, ki bo povezoval Slovenijo in Avstrijo, bo glavna vez preko reke Mure v sklopu mednarodne kolesarske povezave, med mejnim prehodom v Šentilju in mostom v Črncih pri Gornji Radgoni dolvodno.

Tip projekta
Most za pešce in kolesarje
Lokacija
Ceršak, Slovenija
Stanje
Projekt za gradbeno dovoljenje
Dolžina
86 metrov
Konstrukcija
Lesena viseča konstrukcija
Tehnologija
Montažna gradnja lepljenih nosilcev
Publikacije
MLAKAR R., MARKELJ V., MAHER J. Projekt mostu čez mejno reko Muro v Ceršaku. Januar 2020, Gradbeni vestnik, 14-19.