×

Most Ceršak

Nov pontingov most za pešce in kolesarje je že skoraj pri koncu načrtovanja. Leseni viseči most z razponom 86 m, ki bo povezoval Slovenijo in Avstrijo, bo glavna vez preko reke Mure v sklopu mednarodne kolesarske povezave, med mejnim prehodom v Šentilju in mostom v Črncih pri Gornji Radgoni dolvodno.

Tip projekta
Most za pešce in kolesarje
Lokacija
Ceršak, Slovenija
Stanje
Projekt za izvedbo
Storitve Ponting
Idejna zasnova / Idejni projekt / Projekt za gradbeno dovoljenje / Projekt za izvedbo
Dolžina
86 metrov
Temeljenje
Globoko temeljenje na pilotih premera 1.20 m
Konstrukcija
Lesena viseča konstrukcija
Tehnologija
Montažna gradnja lepljenih nosilcev
Publikacije
MLAKAR R., MARKELJ V., MAHER J. - Projekt mostu čez mejno reko Muro v Ceršaku. Januar 2020, Gradbeni vestnik, 14-19.