×

Most Ada Huja

Konzorcij treh projektantskih podjetij, DB Inženjering iz Beograda ter mariborska Ponting, d. o. o., in Gradis, BP Maribor, d. o. o., je v letu 2018 z Direkcijo za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda j.p. podpisal pogodbo o izdelavi idejnega projekta za novi most čez Donavo v Beogradu. V tem mesecu je konzorcij dokončal in predal idejni projekt, ki bo služil tudi kot razpisni projekt za gradnjo po sistemu design-build. Vrednost pogodbe za načrtovanje skupaj s pripadajočimi študijami znaša približno 700 tisoč evrov.

Nov most čez Donavo pri Adi Huji bo s šestpasovno cesto ter pasovi za pešce in kolesarje povezoval mesto Beograd na desnem bregu z območjem Pančeva na levi, banatski strani Donave. Nahajal se bo približno 2,6 kilometra dolvodno od obstoječega Pančevačkog mosta. Poleg Donave, ki je na tem mestu široka dober kilometer in globoka do 15 metrov, bo most premoščal še marino v rokavu Donave, polotok Ada Huja, na drugi strani pa obsežno poplavno območje reke.

Tri in pol kilometra dolg most je predviden kot prednapeta betonska konstrukcija, grajena z več tehnologijami hkrati. Čez Donavo je predvidena konzolna gradnja z velikimi razponi po 190 metrov, naprej je odsek mostu zgrajen po tehnologiji postopnega narivanja v dolžini več kot 1.200 metrov, na obeh straneh pa se končuje s klasično tehnologijo gradnje na odru.

»Most čez Donavo je pravi mega projekt, saj bo širina mostu 32,5 metra, dolžina pa kar 3,5 kilometra. Skupaj z rampami bo imel most 122.212 kvadratnih metrov površine, kar je recimo več kot za štiri črnokalske viadukte, ki je največji slovenski premostitveni objekt«, je povedal dr. Viktor Markelj, partner in direktor v Pontingu.

Vrednost mosta je ocenjena na približno 160 milijonov evrov, celotna investicija pa na slabih 200 milijonov evrov. Gradnja bo predvidoma trajala dobra tri leta. Kdaj bo mesto Beograd razpisalo gradnjo tega mega mostu, ta trenutek še ni natančno znano.

Tip projekta
Avtocestni most
Lokacija
Beograd, Srbija
Leto
2020
Stanje
Idejni projekt
Storitve Ponting
Idejna zasnova / Idejni projekt
Dolžina
3.500 metrov
Maks. razpon
190 metrov
Temeljenje
Globoko temeljenje na pilotih premera 1.50 m
Konstrukcija
Kontinuirni prednapeti škatlasti nosilec
Tehnologija
Prostokonzolna gradnja
Naročnik
Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda j.p..
Sodelujoči
Ponting je partner v projektni skupini, skupaj z DB Inženjering d.o.o. (Beograd / Srbija) in Gradis BP d.o.o. (Maribor / Slovenija)
Publikacije
MARKELJ V., BOBERA D., BRKOVIĆ S. - Most Ada Huja. Oktober 2021, Zbornik 42. zborovanja SDGK, 81-90.