×

Linthsteg

Predlagana rešitev mostu je v konstrukcijskem smislu jeklena okvirna integralna konstrukcija preko dveh razponov 62 m + 28 m = 90 m. Vitko prekladno konstrukcijo predstavlja enostranski torzijski jekleni škatlasti nosilec, ki preko stranskih konzol podpira pohodno Hi-bond betonsko konstrukcijo, ki s svojo težo stabilizira sistem v smislu dušenja vibracij. Skupna dolžina mostu je 90 m, svetla širina mostu je 2.20 m, statična višina jeklenega nosilca pa se spreminja od 1.00 m do 2.00 m.

Most je temeljen globoko na pilotih premera 100 cm in dolžine 23 m, po dva pilota na podporo. Glavni jekleni nosilec ter steber in piloti, so med seboj fiksno povezani (vpeti) preko masivnejših betonskih gred, tako da skupaj tvorijo okvirno integralno konstrukcijo.

Niveleta mostu je izbrana tako, da z maksimalnim naklonom 6 %, vključno z dostopnimi rampami, omogoča normalno uporabo tudi invalidom in kolesarjem. Tlorisno je most v rahlem radiju, da se izogne oviri (bunker) na rečnem bregu.

Po celotni dolžini mostu je nad jeklenim nosilcem predvidena klop, ki ponuja možnost počitka in opazovanja prečudovite narave v okolici. Most je diskretno razsvetljen s sistemom integriranih LED svetlobnih trakov v ročaju ograje in pod klopjo. Ograja je na eni strani v podaljšku stranskih konzol zapolnjena z jeklenimi RF pletenicami, na drugi strani pa je v funkciji naslona klopi in zaščite proti vetru ograja iz VSG nosilnega stekla.

Tip projekta
Most za pešce
Lokacija
Linthsteg, Švica
Stanje
Natečajni elaborat
Dolžina
90 metrov
Maks. razpon
62 metrov
Konstrukcija
Integralna jeklena okvirna konstrukcija
Tehnologija
Segmentna montažna gradnja