×

Koroški most

Most je širok 24 in dolg 235 metrov. Zavarovan je z betonskimi ograjami, ki ločijo vozišče od kolesarjev in pešcev. Sestavljen je iz dveh delov, ki sta povezana, med njima so betonska ograda in cevi. Na severovzhodni strani mostu je razgledni stolp. Trije nosilni stebri na severni strani stojijo na kopnem, na južnem bregu pa dva tanjša stebra stojita v Dravi. Most povezuje četrt Studenci z mestnim središčem.

Tip projekta
Cestni mestni most
Lokacija
Maribor, Slovenija
Leto
1995
Stanje
Dokončan
Storitve Ponting
Natečajni elaborat (2. nagrada) / Idejni projekt / Projekt za gradbeno dovoljenje / Projekt za izvedbo
Dolžina
235 metrov
Maks. razpon
110 metrov
Temeljenje
Plitvo temeljenje na masivnih betonskih blokih
Konstrukcija
Okvirna prednapeta AB konstrukcija
Tehnologija
Prostokonzolna gradnja
Naročnik
Občina Maribor, Republika Slovenija MPZ
Izvajalec
Gradis nizke gradnje