×

Dvižni most za pešce v Gdansku

Dvižni most za pešce in kolesarje čez reko Motławo povezuje staro mestno jedro Gdanska in otok Ołowianka ter med drugim omogoča dostop do Baltske filharmonije in delov pomorskega muzeja.

V konstrukcijskem smislu je most razdeljen na dva dela. Prvi, nepomični del mostu, je zasnovan kot armiranobetonska integralna konstrukcija z razponom 13,25 metra, drugi, pomični del mostu, pa je zasnovan kot enostranski dvižni most z razponom 40 metrov.

Vrtišče dvižne konstrukcije je postavljeno na zunanji rob kesonastega opornika na otoku Ołowianka. V njegovi notranjosti, pod vodno gladino, je v dveh nivojih nameščena vsa strojna oprema in elektrohidravlični dvižni mehanizem. Nad opornikom je v podaljšku mostne konstrukcije postavljena kontrolna stavba. Pohodna površina se na dvižnem delu mostu razdeli na dva 2,3 metra široka dela. Širina mostu se spreminja od 6 do 8 metrov.

Most se odpira do kota 65 stopinj, čas odpiranja in zapiranja pa znaša le dve minuti. Ob odprtem mostu je plovni profil širok približno 29 metrov.

Tip projekta
Dvižni most za pešce in kolesarje
Lokacija
Gdansk, Poljska
Leto
2017
Stanje
Dokončan
Storitve Ponting
Natečajni elaborat (1. nagrada) / Idejni projekt / Projekt za gradbeno dovoljenje / Projekt za izvedbo
Dolžina
70,5 metra
Maks. razpon
40 metrov
Temeljenje
Globoko temeljenje na pilotih premera 1.00 m
Konstrukcija
Dvižna jeklena konstrukcija
Tehnologija
Montaža jeklene konstrukcije/ beton na licu mesta
Naročnik
Mesto Gdansk
Sodelujoči
V sodelovanju z Mosty Gdańsk Sp. z o.o.
Projektni tim
La&Co d.o.o. (strojno inženirstvo), Bruto d.o.o. in Arhitektura d.o.o. (krajinska arhitektura in prostorsko oblikovanje)
Izvajalec
INTERCOR Zawiercie
Nagrade
Nagrada poljskega ministrstva za investicije in razvoj – Gdansk, Poljska, 2019
Nagrada mesta Gdansk – Gdansk, Poljska, 2018
Publikacije
MLAKAR R., MARKELJ V. - Dvižni most na otok Ołowianka v Gdansku - Most, ki naredi razliko. Footbridge Madrid 2020.
HUMAR G. - Most, ki bi moral biti skoraj neviden. Gradbeni vestnik, junij 2019, 138-139.
HUMAR G. - An almost invisible bridge. Ljubljana, Sinfo, March-April 2019
ORCHOLSKA K. - Sustainable Urban Mobility Plan for Gdansk 2030. 2018
MLAKAR R., MARKELJ V. - Dvižni most v Gdansku (Poljska) - projekt in izvedba. Maj 2018, Gradbeni vestnik, 98-104.
WOLODZKO D. - Najlepsze realizacje architektoniczne Gdanska wybrane. 2018, 9, Herold Gdański, 10.
MLAKAR R., MARKELJ V., ROŽIČ D. - Draw footbridge over Motlawa river in Gdansk, Winning competition design. Footbridge conference 2014.