×

Brv ob Železnici

Brv ob železniškem mostu v Mariboru ima tri glavne razpone po cca. 57 m (enako kot obstoječi železniški most), skupno pa je dolga cca. 172 m. Svetla širina brvi med ograjama znaša 3.50 m (0.15 + 4 x 0.80 + 0.15), kar omogoča nemoten dvosmerni promet pešcev, invalidov in kolesarjev. Skupna širina brvi znaša 4.30 m.

Celotna betonska konstrukcija, ki ji dajejo nosilnost jekleni kabli, stabilnost pa teža betona in prednapetost, je debela samo 35 cm. Niveleta ima predvideno konkavno obliko s puščico 85 cm na razdalji enega razpona, tako da vzdolžni naklon nikjer na objektu ne preseže 5.0 %. Tlorisno je brv v premi in je vzporedna z obstoječim železniškim mostom.

Brv se opira na obstoječe masivne rečne opornike železniškega mostu preko betonskega podstavka in jeklenih vmesnih podpor, ki so v prečni smeri držane preko 4 jeklenih nateznih palic nosilnosti cca. 850 kN. Na obeh bregovih je brv podprta na masivnih betonskih blokih, ki so podprti z mikropiloti, piloti ali pa so sidrani preko sistema zemeljskih sider in so integrirani v brežine in dostopne platoje. Masivni temelji so potrebni za prevzem velikih nateznih horizontalnih sil, ki so značilne za tak konstrukcijski sistem.

Dostopi na brv so urejeni preko dostopnih platojev, katerih višinska razlika znaša 1.00 m. Na levem bregu reke Drave je dostop zasnovan kot širok plato v nivoju terena, ki predstavlja tudi neposredno povezavo s pločnikom na ulici kneza Koclja. Na desnem bregu reke je manjši dostopni plato, podprt z podpornimi zidovi, in je s pločnikom na Pobreški cesti povezan s stopnicami in preko dostopnih ramp za invalide in kolesarje.

Tip projekta
Most za pešce in kolesarje
Lokacija
Maribor, Slovenija
Stanje
Idejna zasnova
Konstrukcija
Natezni trak
Tehnologija
Montažni AB elementi