×

Pogoji

Za uporabo www.ponting.si (»spletna stran«) veljajo spodnji pogoji. Če ne morete sprejeti teh pogojev, vas prosimo, da spletno mesto zapustite in ga več ne uporabljate.

To spletno mesto je v lasti in upravljanju:

Ponting inženirski biro d.o.o., Strossmayerjeva 28, 2000 Maribor, Slovenija

Tel: +386 2 234 40 60 (61)

Osebni podatki

V inženirskem biroju Ponting cenimo vaše zanimanje in zaupanje. Vaših osebnih podatkov ne bomo uporabljali in/ali delili iz kakršnih koli komercialnih razlogov. O vaši uporabi spletnega mesta ne zbiramo nobenih informacij, prav tako nobenih podatkov ne prenaša ali obdeluje zunanji obdelovalec podatkov.

Osebni podatki, ki ste jih posredovali Pontingu po e-pošti bodo obravnavani v skladu z zakonom, natančneje s Splošno uredbo o varstvu podatkov in le v okviru njenih določb.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Vsebina te spletne strani je na voljo javnosti v informativne namene. To spletno mesto vsebuje povezave do spletnih mest tretjih oseb, nad katerimi Ponting nima nadzora.

Ponting bo sprejel vse razumne ukrepe za zaščito spletnega mesta pred računalniškimi virusi ali drugimi grožnjami. Vendar Ponting ne jamči, da je na tej spletni strani brez takšnih škodljivih programov, in zavrača kakršno koli odgovornost ali odgovornost v zvezi z izgubo zaradi škodljivih programov, prejetih s spletnega mesta ali prek datotek, prenesenih s spletnega mesta.

Povezave

Okvirjanje in globoke povezave tega spletnega mesta nista dovoljena. Dovoljeno je povezovanje na naslovno stran, stran projekta ali stran z novicami na spletni strani na pošten in nekonkurenčen način.

Pravice intelektualne lastnine

To spletno mesto vsebuje avtorsko zaščiteno gradivo in drugo gradivo, zaščiteno z drugimi pravicami intelektualne lastnine. To spletno mesto lahko uporabljate le v skladu s pravicami, ki jih zagotavlja slovenska zakonodaja. Vsaka druga uporaba je predmet predhodnega pisnega dovoljenja s strani inženirskega biroja Ponting.

Veljavna zakonodaja in pristojnost

Pogoje uporabe in vse težave v zvezi z našo spletno stranjo in njeno vsebino izključno ureja slovenska zakonodaja, za vse spore pa je pristojno okrožno sodišče v Mariboru.