×
22.10.2020

Začetek gradbenih del na novem železniškem viaduktu v Pesnici

V teh dneh so se začela gradbena dela na novem železniškem viaduktu preko doline reke Pesnice pri Mariboru.

Ob gradnji stare proge med Dunajem in Trstom sredi 19. stoletja je bil leta 1846 dokončan viadukt dolžine 649 metrov, ki je imel 64 obokov. Zgrajen je bil iz kamna in opeke ter temeljen na lesenih kolih. Domnevno zaradi znižanja podtalnice se je viadukt začel posedati. Problem so reševali s postopnim obsipavanjem konstrukcije; do leta 1908 so zasipali ves viadukt. Trenutni nasip ima težave s stabilnostjo, zato se je investitor odločil za izgradnjo novega vzporednega viadukta.

Novi viadukt Pesnica bo 900 metrov dolg, relativno nizek železniški dvotirni viadukt. Zasnovan je kot serija okvirnih konstrukcij, povezanih v integralno konstrukcijo brez ležišč. Zaradi potresne ogroženosti smo med okvirje dodali hidravlične naprave (STU – shock transmission unit) za omejevanje deformacij in prenos sil pri hipnih obtežbah, kot sta zavorna sila in potres.

Tak koncept omogoča izvedbo neprekinjenega zvarjenega tira brez dilatacijskih naprav v tiru, kar predstavlja veliko prednost v smislu varnosti prometa, gospodarnosti in emisij hrupa. Tudi oblikovno je rešitev logična, transparentna in nevtralna v prostoru. Izvajalec viadukta je Pomgrad d.d. iz Murske Sobote, rok za izvedbo del je 30 mesecev.

Več na: Železniški viadukt Pesnica