×
18.11.2021

Vse bližje novemu mostu preko Save na obvoznici Brežice

Predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za infrastrukturo in Občine Brežice so 15. 10. 2021 podpisali sporazum o sofinanciranju izgradnje prve etape brežiške vzhodne obvoznice. Na 1.500 metrov dolgem odseku bo zgrajen tudi najdaljši regionalni most čez Savo, ki bo dolg 487 metrov.

Predvidena tehnologija gradnje je postopno narivanje s karakterističnim razponom 56 metrov. Gradnja mostu bo potekala sočasno z gradnjo akumulacijskega jezera HE Mokrice. Projekt za most je izdelal inženirski biro Ponting, projekt za cesto pa podjetje GPI d.o.o. Novo mesto.  

Nova obvoznica bo povezala regionalni promet iz Krškega in Bizeljskega proti Brežicam ter ga navezala na avtocesto z obvozom mimo mestnega jedra. Namen ureditve je razbremenitev obstoječih cest, ki vodijo skozi Brežice, ter zagotovitev boljše povezave Bizeljskega z avtocesto.

Gradnja novega mostu bo predvidoma stekla že v naslednjem letu in se zaključila do leta 2024. Skupna vrednost projekta je 18,7 milijona evrov.

Predstavitev projekta: Most preko Save na obvoznici Brežice