×
14.04.2021

Projekt za izvedbo novega mostu preko Save v Krškem predan naročniku

Občini Krško smo predali projekt za izvedbo novega mostu za pešce in kolesarje preko Save. Jeklena ločna konstrukcija z obešeno povozno oz. pohodno konstrukcijo dolžine 109,5 metra bo povezala staro mestno jedro Krškega z njegovim zahodnim delom (Vidmom) na levem bregu Save.

Brv je zasnovana kot ločna konstrukcija, ki prečka reko Savo v enem razponu. Zaradi asimetrije pogojev premoščanja je tudi sama konstrukcija zasnovana v tem smislu; na desnem bregu, kjer je temelj že izveden ter definirana osnovna geometrija ločne konstrukcije, lok sestavljata dva ločena prereza. Ta se na temenu združita v enovit prerez, ki se nadaljuje do levega brega. Geometrija prekladne gredne konstrukcije pa je zasnovana na način, da na desnem bregu poteka med razcepljenima lokoma, na levem bregu pa se konstrukcija razširi ter umakne ločni konstrukciji, hkrati pa nakaže smeri navezave na večnamensko pot, ki poteka vzporedno z reko Savo.

Predvideni rok gradnje, vključno z izdelavo jeklene konstrukcije, znaša 2 leti. Gradbeno dovoljenje je naročnik že pridobil.

Predstavitev projekta: Most za pešce in kolesarje preko Save v Krškem