×
24.08.2020

Prekladna konstrukcija mostu čez Savinjo v Laškem končana

V okviru gradnje mostu, ki se je pričela v letu 2019, je bila zaključena zadnja večja faza na prekladni konstrukciji mostu in s tem je bila glavnina del na mostu končana. Dela se izvajajo še na opremi mostu in obeh dostopih; vsa dela bodo predvidoma zaključena do konca leta 2020.

Most v Marija Gradcu prečka reko Savinjo z dvema asimetričnima razponoma 75 in 48 metrov. Ima eno rečno podporo, ki je locirana izven glavnega vodotoka na prodnem nanosu, ki se je formiral kot hidravlična posledica toka reke skozi ovinek. Takšna oblika mostu ima zanemarljiv vpliv na pretočnost in ohranja kulturno dediščino z veduto cerkve v Marija Gradcu. 

V okviru projekta smo načrtovali tudi večjo sidrano oporno konstrukcijo za stabilnost obsežnega useka vzdolž obnovljene glavne regionalne ceste za mostom.

Več na: Most čez Savinjo v Laškem