×
17.06.2022

Peta obletnica odprtja dvižnega mostu čez reko Motławo v Gdansku

Danes praznujemo peto obletnico odprtja našega dvižnega mostu za pešce in kolesarje čez reko Motławo v Gdansku na Poljskem. Priljubljen prehod povezuje staro mestno jedro Gdanska z otokom Ołowianka in uspešno dopolnjuje eno lepših mestnih vedut.

V konstrukcijskem smislu je most razdeljen na dva dela. Prvi, nepomični del mostu, je zasnovan kot armiranobetonska integralna konstrukcija z razponom 13,25 metra, drugi, pomični del mostu, pa je zasnovan kot enostranski dvižni most z razponom 40 metrov.

Vrtišče dvižne konstrukcije je postavljeno na zunanji rob kesonastega opornika na otoku Ołowianka. V njegovi notranjosti, pod vodno gladino, je v dveh nivojih nameščena vsa strojna oprema in elektrohidravlični dvižni mehanizem. Nad opornikom je v podaljšku mostne konstrukcije postavljena kontrolna stavba.

Most se odpira do kota 65 stopinj, čas odpiranja in zapiranja pa znaša le dve minuti.

Dvižni most na otok Ołowianka je za svojo arhitekturo zasnovo in tehnične rešitve prejel več nagrad.

Podrobnosti projekta: Dvižni most za pešce v Gdansku