×
11.03.2022

Pet Pontingovih viaduktov na drugem odseku Severnega dela tretje razvojne osi

Na 17,5 km dolgem odseku tretje razvojne osi sever med priključkom Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug smo v inženirskem biroju Ponting projektirali pet viaduktov. Dela na sklopih viaduktov Velunja 1, Velunja 2, Ravne 2, Ravne 3 in Škalsko jezero bodo predvidoma stekla že v letošnjem letu. V projektiranje objektov smo vključeni prek konzorcija birojev Lineal, BPI in IRGO Consulting, projektantov nove cestne povezave. 

Viadukt Velunja 1 tvorita dva ločena samostojna premostitvena objekta, ki sta zaradi poševnega prečkanja doline in strmega pobočja na lokaciji krajnih opornikov v vzdolžni smeri medsebojno zamaknjena. Oba viadukta prečkata dolino z enakimi razponi 65,0 + 100,0 + 80,0 + 50,0 = 295,0 m. V območju nad dolino - v dolžini 205 m se bo prekladna konstrukcija izvedla po tehnologiji prostokonzolne gradnje, v krajnih poljih klasično na fiksnem jeklenem odru. Višine stebrov znašajo od 18 do 40 m.

Podobno zasnovo ima tudi viadukt Velunja 2, ki ga tvorita objekta dolžine 278 m oziroma 282 m , z razponi 50 + 65 + 100 + 65 m. Višine stebrov znašajo od 8 do 33,5 m. Vmesne podpore so temeljene globoko na vodnjakih premera 8 m, oporniki pa plitvo v trdni osnovi iz konglomeratov in peščenjakov.

Viadukt Ravne 2 tvorita dva vzporedna ločena objekta, z razponi 65 + 100 + 65 = 230 m in višino stebrov od 24 do 32 m. Prekladna konstrukcija viadukta se bo tudi tukaj gradila delno po tehnologiji proste konzolne gradnje ter delno klasično na fiksnem jeklenem odru. Viadukt prečka strma pobočja nad dolino potoka Velunja, temeljenje vmesnih podpor na vodnjakih in plitvo temeljenje opornikov se izvede v trdni osnovi apnencev in dolomitov.

Viadukt Ravne 3 sestavljata dva ločena objekta, ki sta glede na konfiguracijo terena različnih dolžin; levi dolžine 198 m, z razponi 33 + 3 x 45 + 30 m, in desni dolžine 156 m, z razponi 33 + 2 x 45 + 33 m. Prekladna konstrukcija viadukta se bo gradila po tehnologiji postopnega narivanja. Višine stebrov znašajo od 17 do 40,5 m. Tudi ta viadukt prečka strma pobočja nad dolino potoka Velunja.

Viadukt Škalsko jezero poteka nad krožiščem, navezovalno cesto in kolesarsko stezo. Krožišče premošča približno 5 m nad končnim nivojem terena. Viadukt tvorita dva ločena samostojna objekta dolžine 105 m in z razponi 18 + 3 x 23 + 18 m. Predvidena je klasična gradnja na odru. 

Tretja razvojna os bo vzpostavila prometno povezavo od severne proti jugovzhodni Sloveniji (od meje z Avstrijo do meje s Hrvaško). Predvidoma bo trasa od Šentruperta do Slovenj Gradca v celoti zgrajena do konca leta 2027.

Podrobnosti projekta: Viadukt Velunja 1
Podrobnosti projekta: Viadukt Velunja 2
Podrobnosti projekta: Viadukt Ravne 2
Podrobnosti projekta: Viadukt Ravne 3
Podrobnosti projekta: Viadukt Škalsko jezero