×
07.09.2020

Občuten napredek na gradbišču mostu preko Savinje v Laškem

Živahno dogajanje na gradbišču v Laškem: prekladna konstrukcija novega mostu je v celoti sproščena, oder je spuščen in delno že odstranjen. Hkrati poteka rušenje začasnih podpor v rečni strugi in vgradnja dilatacij (ena dolžine kar 16,5 metra), medtem ko je izvedba hodnikov že v zaključni fazi. Dela na zidu OK-2 potekajo hitro, po dobri vpeljavi izvajalca v tehnologijo sidranja.

V pripravi je izvedba gornjega ustroja cestišča z hidroizolacijo in asfaltiranjem, ter betonaža krila opornikov v osi 1, ki predstavljajo zadnja večja betonska dela na gradbišču mosta. Vsa dela bodo predvidoma zaključena do konca leta 2020.    

Več na: Most čez Savinjo v Laškem