×
12.02.2021

Nov most preko Savinje v Laškem odprt za promet

Danes so po približno letu in pol gradnje predali v uporabo nov most v Marija Gradcu pri Laškem. Most, zasnovan v inženirskem biroju Ponting, je povezal glavno cesto Laško–Šmarjeta na desnem bregu Savinje s cesto Laško–Šentjur na levem. Glavnina tovornega prometa bo odslej obšla središče Laškega in ga bistveno razbremenila.

123 metrov dolg most prečka reko Savinjo z dvema asimetričnima razponoma 75 in 48 metrov. Ima eno rečno podporo, ki je locirana izven glavnega vodotoka na prodnem nanosu, ki se je formiral kot hidravlična posledica toka reke skozi ovinek.

»Oblika mostu ima zanemarljiv vpliv na pretočnost in ohranja kulturno dediščino z veduto cerkve v Marija Gradcu«, je povedal odgovorni projektant mostu Rok Mlakar, vodja projektov in odgovorni projektant v Pontingu. »Most smo zasnovali kot kontinuirano okvirno prednapeto konstrukcijo preko dveh polj s škatlastim prečnim prerezom spremenljive konstrukcijske višine in asimetrično postavljenim vmesnim stebrom. V okviru projekta smo načrtovali tudi večjo sidrano oporno konstrukcijo za stabilnost obsežnega useka vzdolž obnovljene glavne regionalne ceste za mostom.«

Dr. Viktor Markelj, partner in direktor v podjetju Ponting, je dodal: »Pri svojem delu vedno iščemo najboljši projekt, ki je lahko tudi cenovno najoptimalnejši in hkrati privlačen. Nova pridobitev prinaša zdraviliškemu in pivovarskemu kraju številne koristi. Ponosni smo, da tehnično zahteven in sodobno zasnovan most v svojem okolju deluje skladno in umirjeno, in hvaležni za podporo ter zaupanje naročnika pri izvedbi.«

Naročnik projekta je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI), dela je izvedel Kolektor Koling d.o.o.

Prav tako v občini Laško in po načrtih inženirskega biroja Ponting je bila leta 2019 dokončana kolesarska brv preko Savinje v Tremerjah. Most s prepoznavnim značajem odpira kolesarjem in pešcem prostor med bujno zaraščenimi bregovi, kjer so najlepši razgledi po reki.

Predstavitev projekta: Most čez Savinjo v Laškem