×
13.07.2021

Gradbeno dovoljenje za novi most za kolesarje in pešce čez Savinjo na Špici v Celju

Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za novi most čez Savinjo na Špici v Celju, največji premostitveni objekt, ki bo zgrajen v okviru izvedbe daljinske kolesarske povezave DKP G13 med Šempetrom in Celjem.

Most za kolesarje in pešce je zasnovan v obliki prosto-ležečega nizkega ločnega ˝Vierendeel˝ paličnega nosilca. Razpon mostu znaša 76 m, višina jeklenega ˝Vierendeel˝ nosilca se spreminja od 1.5 m do 6.0 m. Vertikale so postavljene v razmaku 4.0 m in usmerjene centrično (radialno) glede na zaokrožitev zgornjega pasu. Ločno oblikovan zgornji pas dodatno usmerja tok sil in povečuje togost celotnega sistema. Prekladno konstrukcijo v spodnjem pasu poleg jeklenih nosilcev predstavlja še sovprežna Hi-Bond AB plošča. Svetla širina mostu znaša 3.5 m.

Izdelana je tudi že projektna dokumentacija za izvedbo (gradnjo), projekt je trenutno v fazi priprave izvajalskega razpisa.

Predstavitev projekta: Most za pešce in kolesarje preko Savinje na Špici v Celju