×
04.12.2020

Dela na gradbišču mostu preko Savinje v Laškem se približujejo koncu

Večina del na gradbišču novega mostu v Laškem je končana. Začasne podpore v rečni strugi so odstranjene, izvedeni so hodniki ter gornji ustroj cestišča. Trenutno potekajo zaključna dela na objektu, montaža ograj in lovilnih mrež na opornem zidu vzdolž obnovljene glavne regionalne ceste za mostom ter urejanje struge reke Savinje pod mostom. Ta bo z odstranitvijo gradbiščnih poti in objektov vrnjena v prvotno stanje.

Most v Marija Gradcu prečka reko Savinjo z dvema asimetričnima razponoma 75 in 48 metrov. Ima eno rečno podporo, ki je locirana izven glavnega vodotoka na prodnem nanosu, ki se je formiral kot hidravlična posledica toka reke skozi ovinek. Takšna oblika mostu ima zanemarljiv vpliv na pretočnost in ohranja kulturno dediščino z veduto cerkve v Marija Gradcu.

V tem tednu je most prestal kvalitetni pregled. Komisijski pregled bo predvidoma potekal 15.12., tehnični pregled in otvoritev novega mostu pa sta predvidena v januarju 2021.

Več na: Most čez Savinjo v Laškem