×

Viaduct Bonifika

Viadukt Bonifika, ki premošča železniške tire, reko Rižano, naftovod in predvideno štiripasovno vpadnico v Luko Koper, je dolg 547,5 metrov in leži na 16 podporah in ima škatlasto voziščno konstrukcijo. Zaradi slabe podlage (prod najdemo šele na globini 30-35 metrov) ima najgloblje pilone, kar so jih izdelali v Sloveniji pri gradnji avtocest. Vir: AB - arhitektov bilten, 195-196. november 2012.

Največji objekt, zgrajen v okviru 1. faze navezave Luke Koper na avtocesto, predstavlja 550 metrov dolg viadukt Bonifika, ki premošča ravninsko področje Ankaranske vpadnice med dvema rondojema na višini od 5 do 15 metrov in je zasnovan s konstantno višino voziščne konstrukcije. Viadukt je zasnovan na 15 poljih (prvo in zadnje polje sta dolžine 30 metrov, preostala pa 37,5 metra), njegova širina znaša 14.47 metra, površina celotnega objekta pa 7.925 kvadratnih metrov.
Viadukt Bonifika je - zaradi neugodnih geološko-geomehanskih razmer – globoko temeljen na uvrtanih pilotih premera 1,5 metra, ki so dolgi od 20 do 47 metrov in segajo najmanj 4,5 metra v kompaktno flišno hribino. Stebri, ki se v zgornjem delu krakasto razširijo, delujejo skupaj z voziščno konstrukcijo v arhitekturnem smislu nevpadljivo in enostavno. Zaradi elementov trase na območju viadukta je izvedena škatlasta konstrukcija višine 2,4 metra grajena kombinirano, in sicer klasično po poljih na fiksnih ali pomičnih jeklenih odrih na prvih treh poljih, preko ostalih polj (od 4 do 15) pa je gradnja potekala s tehnologijo narivanja.
Vir: DARS

Project type
Road viaduct/overpass
Location
Koper, Slovenia
Year
2008
Status
Completed
Ponting Services
Preliminary / Final / Detailed design
Length
547,5 meters
Max. span
37,5 meters
Span arrangement
30.0 + 13 x 37.5 + 30.0 = 547.5
Pier height
Up to 12
Width
14,47 meters
Area
7.925 m2
Foundation type
Deep on bored RC piles, diameter 1.20 m
Structure
Continuous pre-stressed concrete structure
Construction
Incremental launching construction method
Client
DARS d.d.
Contractor
JV SCT d.d., Primorje d.d., SGP Kraški zidar d.d.