×

Muste Experiential Bridge

Območje obeh trgov na vsakem bregu Ljubljanice, ki ju povezuje most, vidimo kot enovito celoto dveh do sedaj ločenih sosesk, ki združujoč značajske lastnosti obeh v novo kvaliteto tega dela mesta. Tako kot ‘doživljajsko’ ne pojmujemo zgolj mostu, marveč menimo, da naj celotno obravnavano območje s predlaganimi posegi zadobi ta značaj.

V tem videnju samemu mostu ‘doživljajev’ ne dodajamo, marveč ga kot doživljaj oblikujemo:Kot osnovno misel izberemo ločno konstrukcijo, značilno za večino ljubljanskih mostov. Vendar v tem primeru nosilni lok izkoristimo za pomemben del mostne koristne površine: s svojo konfiguracijo plitvi lok predstavlja atrakcijo že sam po sebi. Zgornji nivo nudi želenemu dodatnemu programu mnogo prostora in razgled, ob tem pa streho spodnjemu nivoju, kamor se lahko ljudje z obeh trgov/ parkov, ki ju most povezuje,  zatečejo v senco,  ob nenadnem neurju ali igro ob deževnih ali snežnih dneh – na odprtem!

Trga sta programsko namenjena predvsem kot dopolnila prostočasnim aktivnostim, ki se sicer ne nahajajo v njuni neposredni okolici. 
Besedilo: ATELIERarhitekti

Project type
Pedestrian and cyclist bridge
Location
Ljubljana, Slovenia
Status
Competition, 1st prize
Length
70 meters
Max. span
70 meters
Client
City of Ljubljana